Trajnostna gradnja – prednostna naloga, ki je vtkana v strategijo Deceunincka

Trajnostna gradnja – prednostna naloga, ki je vtkana v strategijo Deceunincka