VARČEVANJE Z ENERGIJO

ENERGIJO

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Pravilnik varčevanja z energijo EnEV 2014 – Spremembe in učinki na tehnologijo oken

VARČEVANJE Z ENERGIJO

ENEV 2014 PODROBNO

1. maja 2014 je začela veljati nov Pravilnik o varčevanju z energijo. V osnovi predpis nalaga, da so za nove gradbene projekte stanovanjskih in nestanovanjskih stavb od leta 2016 zavezujoči strožji predpisi. Predpogoj je zmanjšati letno porabo primarne energije in sprejeti ukrepe, ki znatno zmanjšajo porabo energije.

Skratka, spremembe Pravilnika o varčevanju z energijo določajo, da so se energetske vrednosti celotne stavbe od januarja 2016 za nove gradbene projekte znižale za približno 25 %. Sprememba zadeva predvsem novogradnjo. Ker je v Pravilniku o varčevanju z energijo iz leta 2009 že vključena jasna zaostritev vrednosti smernic za stare stavbe in nadaljnja zaostritev ne bi prinesla večjih sprememb, zakonodajalec noče vnašati nadaljnjih vrednosti za obstoječe stavbe.

Cilj spremembe in dopolnitve Pravilnika o varčevanju z energijo je doseči standarde o nizki porabi energije po vsej EU. Do leta 2021 se bodo določbe postopno poostrile.

Poleg predpisov za toplotno izolacijo stenskih ovojev, ki vključujejo zunanje zidove, okna in vrata, se EnEV 2014 ukvarja z zamenjavo starih kotlov. Da bi zagotovili skladnost s standardi, so bili spremenjeni tudi predpisi za energetsko licenco. Velja naslednje:

 • Obvezna nalepka za energijske vrednosti hiše ali stanovanja v oglasih za prodajo in najem.
 • Zahtevek mora vsebovati razred energetske učinkovitosti, če je energetsko potrdilo izdano po začetku veljavnosti Pravilnika o varčevanju z energijo 2014 in če gre za stanovanjsko stavbo.
 • Od zdaj naprej morajo prodajalci in najemodajalci med obiskom predložiti energetsko izkaznico. Kupci ali najemniki morajo zdaj pridobiti energetsko izkaznico v izvirniku ali v izvodu (koda).
 • Lastniki javnih zgradb, ki niso predmet uradne uporabe, morajo jasno označiti energetsko izkaznico. Vsa okna Inoutic so primerna z vrednostmi EnEV 2014. Več informacij najdete tukaj.

Izračunajte, koliko lahko prihranite s spreminjanjem oken.

DECEUNINCK V SLOVENIJI

RAZLIKE V STARIH STAVBAH IN NOVIH STAVBAH

Medtem ko se za nove zgradbe uporabljajo bistveno strožja pravila glede letne porabe primarne energije najpozneje do 1. januarja 2016, sprememba zakona o energiji iz leta 2014 ne spreminja vrednosti za stare stavbe. Namesto tega je treba pri posodobitvi stare stavbe upoštevati vrednosti EnEV 2009. Pravilnik o varčevanju z energijo začne veljati pri obnovi starih zgradb:

 • nadomeščeni deli,
 • prvič nameščeno,
 • sprednje ali notranje okno,
 • nadomeščeno steklo.

Če je stavba stanovanjska stavba, velja naslednja vrednost:

 • Okno: Uw vrednost 1,3 W / m 2 K

Za starejše nestanovanjske stavbe in katerih povprečna temperatura ogrevanja ne presega 19 stopinj, velja naslednja vrednost:

 • Okno: Uw vrednost 1,9 W / m2 K

RAZLIKE V STANOVANJSKIH IN NESTANOVANJSKIH STAVBAH

Zakonodajalec razmeroma jasno loči stavbe, ki pripadajo stanovanjskim in poslovnim zgradbam. Razlika se prepozna v ogrevanju stavb. Ker lahko domnevamo, da se bodo stanovanjske stavbe intenzivneje ogrevale, veljajo bistveno strožje vrednosti. Vendar pa sprememba EnEV gradbenikom ponuja več izbire. Na primer, trenutno postavljene stanovanjske in poslovne stavbe morajo biti v skladu z določbami EnEV iz leta 2009. Če je zahteva za gradnjo stanovanjske ali poslovne stavbe odobrena šele po 1. maju 2014, veljajo določbe EnEV 2014. Pri novem gradbenem projektu, ki je odobren šele od 1. januarja 2016, je treba upoštevati določbe obnovljenega EnEV 2014. Zaostritev pomeni, da so se prejšnje vrednosti za referenčne stavbe zmanjšale za faktor 0,75, zlasti za okna in balkonska vrata v stavbah. Do 1. januarja 2016 veljajo za okna, vhodna in balkonska vrata v stanovanjskih stavbah naslednje določbe:

Med francoskimi vrati so okna z zložljivimi, preklopnimi, drsnimi ali dvižnimi mehanizmi.

Zahtevajte ponudbo brez obveznosti

Nestanovanjske stavbe

Nestanovanjske stavbe

Vrednosti so se spremenile tudi za nestanovanjske stavbe. Tu je spet 1. januar 2016 končni rok za nove gradbene projekte. Vsaka stavba, postavljena po tem datumu, mora biti v skladu z novimi vrednostmi. Ker se nestanovanjske stavbe uporabljajo v različne namene, zakonodaja zgradbe deli objekte na dve kategoriji:

 • stavbe s temperaturo ogrevanja 19 stopinj ali več: Uw meja: 1,3 W / m2K (od 2016/1/1 0,98 W / m2K)
 • stavbe, katerih temperatura ogrevanja ne presega 19 stopinj: Uw meja 1,9 W / m2K

S 1. januarjem 2016 so zahteve po srednji U-vrednosti zaostrene za vse transparentne komponente v nestanovanjskih stavbah. Sprememba velja tudi za fasade, strešna okna, steklene strehe in strešne svetilke:

 • Transparentne komponente / zidne fasade - nova vrednost: Uw meja: 1,5 W / m2K
 • Steklene strehe, strešna okna, strešne svetilke - nova vrednost: Uw meja: 2,5 W / m2K

V teh stavbah je treba upoštevati tudi toplotno izolacijo za poletne mesece. Pravne zahteve Pravilnika o varčevanju z energijo 2014 izhajajo iz 4 EnEV 2014 in navedenih prilog. Podrobne informacije o U-vrednostih in njihovem izračunu najdete na naši informacijski strani o U-vrednosti.

ENEV 2014

POMEN ENEV 2014 V PRAKSI

Doslej novih gradbenih projektov ni bilo treba izvesti po strožjih predpisih. Med gradbeniki obstaja negotovost glede tega, kateri predpisi o varčevanju z energijo veljajo za določen gradbeni projekt. V osnovi se predpisi določajo s sprejemom ali odobritvijo gradbenega zahtevka.

Če je bil zahtevek za gradnjo vložen pred 30. aprilom 2014 in če je o temu že sprejeta odločitev, za gradbenike veljajo predpisi Pravilnika o energiji iz leta 2009. Enako velja za zahteve za gradnjo, o katerih še ni bilo odločeno do 1. maja 2014. Če je bil zahtevek za gradnjo vložen pristojnemu organu po 1. maju 2014, bo zakon EnEV 2014 samodejno začel veljati. Vendar pa za gradbenike velja ena stvar - morajo izpolnjevati zahteve strožjega EnEV 2014 in na njem temeljiti gradbeni projekt.

Pri vlogi zahtevkov za gradnjo, ki so se pojavili šele od 1. januarja 2016, se za obstoječe zgradbe uporablja EnEV 2014, pa tudi strožje določbe za nove stavbe.

Izračunajte, koliko lahko prihranite s spreminjanjem oken.

KAZNE

Možne kazni

Strožji predpisi Pravilnika o varčevanju z energijo izrecno veljajo za določbe o energetskem certifikatu. Te morajo biti v osnovi izročene najemniku ali kupcu nepremičnine kot izvirnik ali kopija. Prav tako se spreminja dostop do oglasov za nepremičnine. Prejšnja navedba obstoja energetskega certifikata trenutno ne zadostuje, zato mora oglas zdaj vsebovati tudi referenčne številke. Poleg tega mora najemodajalec ali prodajalec zagotoviti, da si lahko zainteresirana stranka med ogledom stanovanja ogleda energetsko izkaznico.

Kršitve Pravilnika o varčevanju z energijo, ki so jih odkrili zaradi neupoštevanja zahtev po informacijah v oglasih za nepremičnine, se denarno kaznujejo. Denarne kazni veljajo za najemodajalce ali lastnike, ki ne izpolnijo obveznosti vloge energetske izkaznice. Denarne kazni se gibljejo med 5.000,00 in 50.000,00 EUR, odvisno od resnosti kaznivega dejanja.

Nadaljnje informacije in brošure o predpisih za varčevanje z energijo najdete na spletni strani www.enev-online.de ali na naši info-strani Inoutic - Lokalni partnerji.

KALKULATOR VARČEVANJA Z ENERGIJO / Prihranite energijo z novimi okni!

Eden najbolj učinkovitih načinov za varčevanje z energijo je posodobitev oken, saj v slabo izoliranih hišah večina ogrevalne energije izgine.
Hitro in enostavno izračunajte, koliko denarja in CO2 lahko prihranite v naslednjih nekaj letih z našim kalkulatorjem prihranka energije.

Tu se nahaja kalkulator prihranka energije.